Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo snižuje náklady na vytápění vaší domácnosti a tím i vaše účty za elektřinu.
Funkcí tepelná čerpadla je vyrobit více tepelné energie než kterou spotřebuje. Za každý užitý 1kW tepelné energie, čerpadlo vyrobí teplo za 4-6 kW. K tomu si ještě můžete zažádat u svého distributora o zvýhodněnou sazbu, takže se vám faktura za energie ještě více sníží.

Teplo ze vzduchu

Nejrozšířenější jsou v našich zeměpisných šířkách tepelná čerpadla typu vzduch-voda, a to díky dostupnosti zdroje, snadné instalaci i panujícím klimatickým podmínkám zajišťujícím spolehlivou funkčnost bez ohledu na roční období. Tepelná čerpadla Feris nabízejí funkčnost až do venkovních teplot -28 °C.

Jak to funguje

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda odebírá teplo z okolního vzduchu a využívá ho na ohřev vody. Provoz tepelného čerpadla probíhá ve 3 fázích. Nejprve dochází k získávání tepla z okolního vzduchu, následně dojde ke zvýšení jeho teploty a nakonec je vytvořené teplo využito v domě.
Vzduchová tepelná čerpadla FERIS jsou navržena pro agresivní povětrnostní podmínky, jsou větší než typické jednotky, mají velké výparníky a patentovaný systém odmrazování iFROST. Jednotky pracují až do -20 °C a k výrobě tepelné energie využívají vzduch, bez použití elektrických ohřívačů.

Jednotky jsou vybaveny nejmodernějšími ventilátory s EC motory, které dosahují účinnosti přes 90 % a úspory energie až 50 % ve srovnání s běžnými motory. Tyto motory jsou tišší v celém rozsahu otáček a mají mnohem delší životnost a spolehlivost. Velkou výhodou ventilátorů je jejich schopnost přizpůsobit se požadovanému proudění vzduchu omezením otáček při zachování velmi vysoké účinnosti.
Ventilátor s velkým průměrem instalovaný v tepelných čerpadlech FERIS umožňuje snížit otáčky při zachování požadovaného průtoku vzduchu, čímž se reálně snižuje hladina hluku a zajišťuje průtok vzduchu 3 000 až 10 000 m3/h.

Výhody tepelného čerpadla:

Při modernizaci je nejlepší variantou tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelné čerpadlo se nainstaluje venku v blízkosti vytápěného objektu a jejich pořizovací náklady jsou porovnání s ostatními variantami nízké.

FPM-EVI DC střídač R32

Inovativní kombinace vstřikování páry EVI s invertorovým kompresorem pro vysokou účinnost, vysoký výkon topného média a nízký výkonový spád.

Tepelná čerpadla

Nabízíme produktovou řadu značky FERIS

ve výkonové řadě 8.4, 13, 18, 23 kW.

FPM-EVI INWERTER 8,4 kW

FPM-EVI INWERTER 13 kW

FPM-EVI INWERTER 18 kW

FPM-EVI INWERTER 23 kW

Co získáte, když si koupíte vzduchové tepelné čerpadlo FERIS?

* Vzduchová tepelná čerpadla FERIS byla testována při teplotě přívodu do systému ústředního vytápění 25 °C a dosáhla energetické třídy A+++ a COP 5,0.

Pokud váš starý plynový kotel je 1. nebo 2. emisní třídy, je potřeba ho vyměnit, a to nejpozději do 1. 9. 2024, podle nového zákona na ochranu ovzduší. Pokud je váš plynový kotel novější, můžete ho doplnit tepelných čerpadlem. Ušetříte tak i nemalé finanční prostředky za vytápění vaší domácnosti.

Hydrobox

pro monoblokova tepelná čerpadla poskytuje jedinečné funkce:

Hydrotower

Hydrotower je jednotné, funkční hydraulicko-automatické řešení namísto bojleru. Jeho estetika, účelnost a hospodárnost jsou převratnými faktory, které hovoří ve prospěch této volby.
Tepelné čerpadlo dosahuje daleko vyšší účinnosti oproti plynovému kotli. Můžete ušetřit až dvě třetiny nákladů v porovnání s vytápění plynem. Díky online aplikaci můžete teplotu v domácnosti regulovat i na dálku.
Montáž je hotová za 1-3 dny. Tepelné čerpadlo se dá připojit na vaši aktuální topné zařízení.
Na zajištění delší životnosti čerpadla, se doporučuje jednou za rok provést servisní prohlídku.
Přechod od kotle k tepelnému čerpadlu znamená změnu na zcela ekologické řešení. Již není spalováno žádné palivo ani plyn a energie se získává obnovitelným způsobem. Tepelná čerpadla obecně snižují emise CO2 o 70 

Obnovitelné zdroje

Na jakém principu tepelné čerpadlo pracuje? Odebírá teplo z okolního prostředí a využívá je k vytápění, ohřevu užitkové vody či chlazení. „Okolním prostředím“ a tedy zdrojem tepla může být vzduch, voda či země. Jednotlivé typy tepelných čerpadel se dále rozlišují podle způsobu, jakým se odebrané teplo dostává do objektu – zda prostřednictvím ohřátého vzduchu nebo vody. V praxi se tak setkáme s těmito typy tepelných čerpadel: země/voda, vzduch/voda, voda/voda, vzduch/vzduch.