Ako rozlíšiť energetickú účinnosť čerpadla

Účinnosť systému tepelného čerpadla sa vyjadruje ako výkonový koeficient (CoP). Čím je CoP vyšší, tým je systém účinnejší a spotrebuje menej energie.

Najlepší spôsob, ako pomôcť spotrebiteľom pri výbere tepelného čerpadla a posúdiť jeho energetickú účinnosť, je pomocou energetických hviezdičiek. Červené hviezdičky označujú účinnosť vykurovania a modré hviezdičky účinnosť chladenia. Čím viac hviezdičiek má tepelné čerpadlo, tým viac energie ušetríte a budete mať nižšie prevádzkové náklady.

Moderné tepelné čerpadlá sú energeticky vysoko účinné. Tepelné čerpadlá FERIS majú energetickú triedu A+++, ktorá zaručuje vysokú energetickú účinnosť.