Spotřeba elektřiny v domácnosti

Čtyři pětiny veškeré energie spotřebují české domácnosti na vytápění a ohřev vody. Zbývající část tvoří spotřeba na osvětlení, vaření, chlazení a ostatní užití.

K vytápění lidé nejčastěji používají nakupované teplo, která vyhřívá přes 1,7 milionů domácnosti. Druhým nejčastějším zdrojem je plyn, kterým topí více než 1,6 milionů domácností. Za posledních šest let stoupl počet domácností, které vytápějí pomocí plynu, elektřiny i obnovitelných zdrojů.